Dodatna oprema za punjenje
Dodatna oprema za punjenje

Dodatna oprema za punjenje

Za punjenje uređaja i/ili rezervne baterije upotrijebite neki od sljedećih dodataka.
Punjenje i komunikacija
Opis
Broj dijela
Puni se
Komunikacija
Glavna baterija (u uređaju)
Rezervna baterija
USB
Ethernet
USB postolje s 1 ležištem i s punjačem za rezervnu bateriju
CRD-MC93-2SUCHG-01
Da
Da
Da
Ne
ShareCradle samo za punjenje s 4 ležišta
CRD-MC93-4SCHG-01
Da
Ne
Ne
Ne
Ethernet ShareCradle s 4 ležišta
CRD-MC93-4SETH-01
Da
Ne
Ne
Da
Punjač za rezervnu bateriju sa 4 ležišta
SAC-MC93-4SCHG-01
Ne
Da
Ne
Ne
Punjač za rezervnu bateriju sa 16 ležišta
SAC-MC93-16SCHG-01
Ne
Da
Ne
Ne
Ležište koje se postavlja pritiskom za USB punjenje/komunikaciju
CBL-MC93-USBCHG-01
Da
Ne
Da
Ne