Postavljanje adaptera
Postavljanje adaptera

Postavljanje adaptera

Slijedite ove upute kako biste instalirali adapter samo za punjenje.
  1. Površinu postolja i kontakata (1) očistite alkoholnom maramicom, povlačeći prstom naprijed-natrag.
  2. Odlijepite i uklonite ljepljivu vrpcu (1) s poleđine adaptera.
  3. Umetnite adapter u postolje MC9x i gurnite ga u donji dio postolja.
  4. Umetnite uređaj u adapter (2).