Punjač za rezervnu bateriju sa 16 ležišta
Punjač za rezervnu bateriju sa 16 ležišta
View content for :
User:

Punjač za rezervnu bateriju sa 16 ležišta

Pridržavajte se smjernica za sigurnost baterije opisanih u Referentnom priručniku za proizvod.
Punjač za rezervnu bateriju sa 16 ležišta:
  • Omogućuje punjenje do 16 rezervnih baterija.
  • Dovodi napajanje od 4,2 V istosmjerne struje za punjenje rezervne baterije.
Punjač za rezervnu bateriju sa 16 ležišta
Punjač za rezervnu bateriju sa 16 ležišta
1
LED indikator napajanja
2
Ležište za punjenje
3
LED indikatori punjenja rezervne baterije