Punjač za rezervnu bateriju sa 4 ležišta
Punjač za rezervnu bateriju sa 4 ležišta
View content for :
User:

Punjač za rezervnu bateriju sa 4 ležišta

Pridržavajte se smjernica za sigurnost baterije opisanih u Referentnom priručniku za proizvod.
Punjač za rezervnu bateriju sa 4 ležišta:
  • Omogućuje punjenje do četiri rezervne baterije.
  • Dovodi napajanje od 4,2 V istosmjerne struje za punjenje rezervne baterije.
Postolje za punjenje rezervne baterije s 4 ležišta
1
LED indikatori punjenja rezervne baterije
2
Ležište za punjenje
3
LED indikator napajanja
4
USB priključnica (samo za servis)