ShareCradle samo za punjenje s 4 ležišta
ShareCradle samo za punjenje s 4 ležišta
View content for :
User:
Product:

ShareCradle samo za punjenje s 4 ležišta

Pridržavajte se smjernica za sigurnost baterije opisanih u Referentnom priručniku za proizvod.
ShareCradle samo za punjenje s 4 ležišta:
 • Dovodi napajanje od 9 V DC za rad mobilnog računalnog uređaja i punjenje baterije.
 • Istovremeno puni do četiri mobilna računalna uređaja.
 • Kompatibilnost s uređajima koji upotrebljavaju sljedeće baterije:
  • Standardna baterija PowerPrecision+ od 7000 mAh
  • Standardna baterija PowerPrecision+ od 7000 mAh s BLE odašiljačem
  • Baterija PowerPrecision+ od 5000 mAh za okruženja kao što je hladnjača
  • Nezapaljiva baterija PowerPrecision+ od 7000 mAh.
ShareCradle samo za punjenje s 4 ležišta
1
LED indikator napajanja
2
Ležište za punjenje