Ergonomska upotreba
Ergonomska upotreba

Ergonomska upotreba

Preporučuje se uzimanje pauza i izmjena redoslijeda zadataka.

Optimalni položaj tijela

Naizmjence upotrebljavajte lijevu i desnu ruku

Optimalni položaj tijela prilikom skeniranja

Naizmjence upotrebljavajte lijevo i desno koljeno
Skeniranje u niskom položaju
Upotrebljavajte ljestve
Skeniranje s visokog položaja
Nemojte previše dizati ruku
Nemojte previše dizati ruku
Izbjegavajte savijanje
Izbjegavajte savijanje

Nemojte previše savijati zglob

Nemojte previše savijati zglob
Nemojte previše savijati zglob