Punjenje uređaja
Punjenje uređaja
View content for :
User:

Punjenje uređaja

Kako biste postigli optimalne rezultate punjenja, upotrebljavajte isključivo dodatnu opremu za punjenje i baterije tvrtke Zebra. Punite baterije pri sobnoj temperaturi dok je uređaju u stanju mirovanja.
Standardna baterija puni se od potpuno prazne do 90 % napunjene za približno 4 sata i od potpuno prazne do 100 % napunjene za približno 5 sati. U mnogim slučajevima razina napunjenosti od 90 % pruža dovoljno energije za upotrebu tijekom dana. Ovisno o profilu upotrebe, 100 % napunjena baterija može osigurati približno 14 sati upotrebe.
Pridržavajte se smjernica za sigurnost baterije opisanih u Referentnom priručniku za proizvod.
Uređaj ili dodatna oprema uvijek puni bateriju na siguran i pametan način. Uređaj ili dodatna oprema naznačuju kad je punjenje onemogućeno uslijed abnormalnih temperatura putem LED indikatora i obavijesti koja se prikazuje na zaslonu uređaja.
Temperatura
Ponašanje tijekom punjenja baterije
0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Optimalan raspon punjenja.
0 – 20 °C (32 – 68 °F)
37 – 40 °C (98 – 104 °F)
Punjenje se usporava radi optimizacije JEITA zahtjeva ćelije.
Ispod 0 °C (32 °F)
Iznad 40 °C (104 °F)
Punjenje se prekida.
Iznad 58 °C (136 °F)
Uređaj se isključuje.
Za punjenje uređaja s pomoću postolja:
  1. Postolje priključite na odgovarajući izvor napajanja.
  2. Umetnite uređaj u ležište u postolju kako bi punjenje započelo. Uređaj nježno gurnite prema dolje kako bi pravilno sjeo.
    USB postolje s 1 ležištem i s punjačem za rezervnu bateriju
    MC93 USB postolje s 1 ležištem i s punjačem za rezervnu bateriju
    Uređaj će se uključiti i započeti punjenje. LED indikator punjenja/obavijesti naznačuje status punjenja baterije.
  3. Kad punjenje završi, izvadite uređaj iz ležišta postolja.