Indikatori punjenja
Indikatori punjenja

Indikatori punjenja

LED indikator punjenja naznačuje status punjenja.
LED indikatori punjenja
Status
Indikatori
Isključeno
  • Baterija se ne puni.
  • Uređaj nije pravilno umetnut u postolje ili povezan s izvorom napajanja.
  • Uređaj se ne uključuje.
Sporo bljeska jantarno svake 3 sekunde
  • Baterija se puni, ali potpuno je prazna i još nema dovoljno energije za pokretanje uređaja.
  • Nakon vađenja baterije naznačuje da je uređaj u načinu rada za zamjenu baterije tijekom rada uz trajnu vezu.
SuperCap treba najmanje 15 minuta za potpuno punjenje kako bi se osigurala adekvatna veza i trajnost memorije.
Postojano svijetli jantarno
Baterija se puni.
Postojano svijetli zeleno
Dovršeno je punjenje baterije.
Brzo bljeska crveno 2 bljeska u sekundi
Pogreška u punjenju. Primjerice:
  • Temperatura je preniska ili previsoka.
  • Punjenje predugo traje i ne završava (obično 8 sati).
Postojano svijetli crveno
  • Baterija se puni i pri kraju je vijeka trajanja.
  • Punjenje je dovršeno, a baterija je pri kraju vijeka trajanja.