Indikatori punjenja
Indikatori punjenja

Indikatori punjenja

LED indikator punjenja naznačuje status punjenja.
LED indikatori punjenja
Status
Indikatori
Isključeno
 • Baterija se ne puni.
 • Uređaj nije pravilno umetnut u postolje ili povezan s izvorom napajanja.
 • Postolje se ne napaja.
Sporo bljeska jantarno svake 3 sekunde
 • Baterija se puni, ali potpuno je prazna i još nema dovoljno energije za pokretanje uređaja.
 • Nakon vađenja baterije naznačuje da je uređaj u načinu rada za zamjenu baterije tijekom rada uz trajnu vezu.
SuperCap treba najmanje 15 minuta za potpuno punjenje kako bi se osigurala adekvatna veza i trajnost memorije.
Postojano svijetli jantarno
 • U tijeku je punjenje baterije.
Postojano svijetli zeleno
 • Dovršeno je punjenje baterije.
Brzo bljeska crveno 2 bljeska u sekundi
Pogreška u punjenju. Primjerice:
 • Temperatura je preniska ili previsoka.
 • Punjenje predugo traje i ne završava (obično 8 sati).
Postojano svijetli crveno
 • Baterija se puni, baterija je pri kraju vijeka trajanja.
 • Punjenje je dovršeno, baterija je pri kraju vijeka trajanja.