Punjenje rezervne baterije
Punjenje rezervne baterije

Punjenje rezervne baterije

Punjenje rezervne baterije:
  1. Priključite punjač u izvor napajanja.
  2. Umetnite bateriju u utor za punjenje rezervne baterije i nježno je pritisnite kako bi se uspostavio potreban kontakt. LED indikatori punjenja rezervne baterije na prednjem dijelu postolja naznačuju status punjenja rezervne baterije.
  3. Kad punjenje završi, izvadite bateriju iz utora za punjenje.