Raspakiravanje uređaja
Raspakiravanje uređaja

Raspakiravanje uređaja

Slijedite ove korake prilikom prvog raspakiravanja uređaja.
  1. Pažljivo uklonite sav zaštitni materijal s uređaja, a kutiju u kojoj je isporučen ostavite za naknadno spremanje i otpremanje.
  2. Provjerite nalaze li se u paketu sljedeće stavke:
    • Mobilni računalni uređaj
    • Litij-ionska baterija PowerPrecision+
    • Regulatorni priručnik
  3. Provjerite svu opremu kako biste utvrdili je li oštećena. Ako oprema nedostaje ili je oštećena, odmah kontaktirajte centar za globalnu korisničku podršku.
  4. Prije prve upotrebe uređaja skinite zaštitnu foliju koja pokriva prozorčić za skeniranje, zaslon i prozorčić kamere.