Umetanje microSD kartice
Umetanje microSD kartice

Umetanje microSD kartice

Utor za microSD karticu služi za umetanje sekundarne postojane memorije. Utor se nalazi ispod modula tipkovnice. Više informacija potražite u dokumentaciji isporučenoj s karticom i slijedite preporuke za upotrebu koje navodi proizvođač. Izričito se preporučuje da prije upotrebe formatirate microSD karticu na uređaju.
Za vađenje i zamjenu vijaka na uređaju upotrebljavajte tanki dugački odvijač Torx T8 minimalne duljine 38 mm / 1,5 inča i maksimalnog promjera 4,6 mm / 3/16 inča.
Slijedite odgovarajuće mjere opreza vezane uz elektrostatičko pražnjenje (ESD) kako ne biste oštetili microSD karticu. Odgovarajuće mjere opreza koje se odnose na ESD između ostaloga uključuju rad na ESD podlozi i ispravno uzemljenje rukovatelja.
 1. Isključite uređaj.
 2. Izvadite bateriju
 3. Odvijačem izvadite dva vijka iz unutrašnjosti ležišta za bateriju.
 4. Okrenite uređaj tako da tipkovnica bude vidljiva.
 5. Odvijačem izvadite dva vijka sklopa tipkovnice iz gornjeg dijela tipkovnice.
 6. Podignite tipkovnicu s uređaja kako biste izložili držač kartice microSD.
 7. Gurnite držač kartice microSD u položaj za otvaranje.
 8. Podignite držač kartice microSD.
 9. Umetnite karticu microSD u držač kartice, pazeći da kartica uđe u jezičce na bočnim stranama.
 10. Zatvorite vratašca držača kartice microSD i gurnite ih u položaj za zaključavanje.
 11. Poravnajte tipkovnicu s donjim rubom uređaja i zatim je položite.
 12. Tipkovnicu fiksirajte na uređaj tako da odvijačem pričvrstite dva vijka. Pritegnite vijke na 5,8 kgf-cm (5 lbf-in).
 13. Okrenite uređaj.
 14. Odvijačem vratite dva vijka u ležište baterije i pritegnite ih na 4,6 kgf-cm (4 lbf-in).
 15. Umetnite bateriju.
 16. Pritisnite i zadržite
  Power
  (Napajanje) kako biste uključili uređaj.