Zamjena baterije
Zamjena baterije

Zamjena baterije

U ovom je odjeljku opisan način zamjene baterije u uređaju.
 1. Gurnite prema unutra dva primarna zasuna za otpuštanje baterije.
  Baterija će malo iskočiti. U načinu rada za zamjenu baterije tijekom rada, nakon što izvadite bateriju, zaslon će se isključiti, a uređaj ući u stanje manje potrošnje. Uređaj zadržava RAM podatke približno 5 minuta. Bateriju zamijenite unutar 5 minuta kako biste sačuvali podatke u memoriji.
 2. Gurnite sekundarne zasune za otpuštanje baterije na bočnim stranama baterije.
 3. Izvadite bateriju iz ležišta za bateriju.
 4. Poravnajte bateriju s ležištem za bateriju.
 5. Gurnite bateriju u ležište za bateriju.
 6. Bateriju čvrsto pritisnite u odjeljak.
  Provjerite jesu li se oba zasuna za otpuštanje baterije na bočnim stranama uređaja vratila u početni položaj. Čut ćete škljocaj, što znači da su se oba zasuna za otpuštanje baterije vratila u početni položaj, fiksirajući bateriju u odgovarajući položaj.
 7. Pritisnite
  Power
  (Napajanje) kako biste uključili uređaj.