Postavljanje uređaja
Postavljanje uređaja
View content for :
Product:

Postavljanje uređaja

Prije prve upotrebe uređaja.
  1. Umetnite micro secure digital (SD) karticu (opcionalno).
  2. Umetnite bateriju.
  3. Napunite uređaj.