Zamjena baterije
Zamjena baterije
View content for :
Product:

Zamjena baterije

Zamjena baterije u uređajima
HC20 i HC50
.
Ako korisnik mijenja uređaj, naročito na području odjeljka za baterije, primjerice umeće oznake, identifikacijske oznake imovine, gravure, naljepnice itd., to može narušiti performanse za koje je uređaj ili dodatna oprema namijenjena. Narušiti se mogu razine učinkovitosti kao što su brtvljenje (zaštita od prodiranja (IP)), rad u slučaju udarca (pad i prevrtanje), funkcionalnost, temperaturna otpornost itd. NEMOJTE stavljati nikakve oznake, identifikacijske oznake imovine, gravure, naljepnice itd. u odjeljak za baterije.
Tijekom zamjene baterije nemojte umetati niti vaditi microSD karticu.
 1. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i zadržite je dok se ne prikaže izbornik.
 2. Dodirnite
  Power Off
  (Isključenje).
 3. Ako je postavljena traka za ruku, odvojite je.
 4. Pritisnite dva zasuna.
  pritisnite zasune
 5. Nemojte pokušavati umetati prste ispod zasuna prilikom povlačenja baterije. Zasuni bi se mogli oštetiti.
  nemojte podizati zasune
 6. Prilikom pritiskanja zasuna pritisnite dva zasuna prema središtu uređaja. Zasuni se moraju potpuno utisnuti kako bi se baterija oslobodila.
  utisnite zaslone
 7. Podignite bateriju iz uređaja.
 8. Umetnite zamjensku bateriju (najprije donji dio) u odjeljak za bateriju na stražnjoj strani uređaja.
  umetanje baterije
 9. Pritišćite bateriju dok zasun za vađenje baterije ne sjedne na mjesto.
 10. Ponovo stavite traku za ruku, ako je to potrebno.
 11. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili uređaj.