Postolje samo za punjenje s 1 ležištem i rezervnom baterijom
Postolje samo za punjenje s 1 ležištem i rezervnom baterijom
View content for :
User:
Product:

Postolje samo za punjenje s 1 ležištem i rezervnom baterijom

Postolje omogućuje punjenje uređaja i rezervne baterije.
Pridržavajte se smjernica za sigurnost baterije opisanih u Referentnom priručniku za proizvod.
Postolje samo za punjenje s 1 ležištem i rezervnom baterijom:
  • Dovodi napajanje od 5 V DC potrebno za rad uređaja.
  • Puni bateriju uređaja.
  • Puni rezervnu bateriju.
Postolje s 1 ležištem i ležištem za rezervnu bateriju
1
Ležište za punjenje rezervne baterije.
2
LED indikator punjenja rezervne baterije
3
USB-C priključnica
USB-C priključnica servisna je priključnica samo za nadogradnju programskih datoteka i nije namijenjen za punjenje.
4
LED indikator napajanja
5
Ležište za punjenje uređaja s podloškom