Punjač za bateriju s 4 ležišta
Punjač za bateriju s 4 ležišta
View content for :
User:
Product:

Punjač za bateriju s 4 ležišta

U ovom odjeljku opisuje se način upotrebe punjača za bateriju s 4 ležišta kako biste napunili do četiri baterije uređaja.
Pridržavajte se smjernica za sigurnost baterije opisanih u Referentnom priručniku za proizvod.
Punjač za bateriju s 4 ležišta
1
Utor za bateriju
2
LED indikator punjenja baterije
3
LED indikator napajanja
4
USB-C priključnica
USB-C priključnica servisna je priključnica za nadogradnju programskih datoteka i nije namijenjen za punjenje.