Brisanje profila eSIM kartice
Brisanje profila eSIM kartice
View content for :
Product:

Brisanje profila eSIM kartice

Brisanje profila eSIM kartice u potpunosti je uklanja s uređaja TC27.
Nakon brisanja eSIM kartice s uređaja više je ne možete upotrebljavati.
Kako biste izbrisali eSIM karticu:
 1. Na uređaju uspostavite internetsku vezu putem Wi-Fi mreže ili mobilnih podataka s pomoću umetnute SIM kartice.
 2. Dodirnite
  Network & internet (Mreža i internet)
  SIMs (SIM kartice)
  .
 3. U dijelu
  Download SIM (Preuzmi SIM karticu)
  dodirnite eSIM karticu koju želite izbrisati.
 4. Dodirnite
  Erase (Izbriši)
  .
  Prikazuje se poruka
  Erase this downloaded SIM? (Izbrisati ovu preuzetu SIM karticu?)
  .
 5. Dodirnite
  Erase (Izbriši)
  .
  Profil eSIM kartice izbrisan je s uređaja.