Ethernet postolje s 5 ležišta
Ethernet postolje s 5 ležišta
View content for :
User:

Ethernet postolje s 5 ležišta

Pridržavajte se smjernica za sigurnost baterije opisanih u Referentnom priručniku za proizvod.
Ethernet postolje s 5 ležišta:
  • Dovodi napajanje od 5 V DC potrebno za rad uređaja.
  • Povezuje uređaj (do pet uređaja) s ethernet mrežom.
  • Istovremeno puni do pet uređaja.
Ethernet postolje s 5 ležišta
1
Ležište za punjenje uređaja s podloškom
2
1000 LED
3
100/100 LED