Punjenje rezervne baterije
Punjenje rezervne baterije

Punjenje rezervne baterije

LED indikatori punjenja rezervne baterije na punjaču za bateriju s 4 ležišta naznačuju status punjenja rezervne baterije.
Standardna baterija i baterija proširenog kapaciteta pune se od potpuno praznih do 90 % napunjenih za manje od 4 sata.
LED
Naznačeno stanje
Postojano svijetli jantarno
Rezervna baterija se puni.
Postojano svijetli zeleno
Dovršeno je punjenje rezervne baterije.
Postojano svijetli crveno
Rezervna se baterija puni i pri kraju je vijeka trajanja. Punjenje je dovršeno, a baterija je pri kraju vijeka trajanja.
Brzo bljeska crveno (2 bljeska u sekundi)
Pogreška u punjenju; provjerite položaj rezervne baterije i baterija je pri kraju vijeka trajanja.
Isključen
Nema rezervne baterije u ležištu. Rezervna baterija nije ispravno umetnuta u ležište. Postolje nije ukopčano u napajanje.