USB postolje s 1 ležištem
USB postolje s 1 ležištem
View content for :
User:
Product:

USB postolje s 1 ležištem

Ovo postolje služi za napajanje i USB komunikaciju.
Pridržavajte se smjernica za sigurnost baterije opisanih u Referentnom priručniku za proizvod.
USB postolje s 1 ležištem:
  • Dovodi napajanje od 5 V DC potrebno za rad uređaja.
  • Puni bateriju uređaja.
  • Omogućuje USB komunikaciju s glavnim računalom.
  • S opcionalnim Ethernet modulom i nosačem omogućuje USB komunikaciju s glavnim računalom i/ili Ethernet komunikaciju s mrežom.
USB postolje s 1 ležištem
1
Ležište za punjenje uređaja s podloškom.
2
LED indikator napajanja