Skeniranje s unutarnjim snimačem slika
Skeniranje s unutarnjim snimačem slika

Skeniranje s unutarnjim snimačem slika

Za očitavanje crtičnog koda potrebna je aplikacija omogućena za skeniranje. Uređaj ima aplikaciju DataWedge koja vam omogućuje pokretanje snimača slika, dekodiranje podataka crtičnog koda i prikaz sadržaja crtičnog koda.
SE55 prikazuje zeleni ciljnik crtica-točka-crtica. Snimač slika SE4710 prikazuje ciljnik s crvenom točkom.
 1. Provjerite je li aplikacija otvorena na uređaju i nalazi li se tekstno polje u fokusu (pokazivač teksta u tekstnom polju).
 2. Izlazni prozorčić skenera uređaja usmjerite prema crtičnom kodu.
  skeniranje
 3. Pritisnite i zadržite tipku za skeniranje.
  Uređaj projicira područje laserskog nišana.
 4. Kada je uređaj u načinu rada popisa za odabir, on neće dekodirati crtični kod dok centar točke ne dodirne crtični kod.
 5. Pazite da crtični kôd bude unutar područja okvira laserskog nišana. Točka za ciljanje upotrebljava se radi bolje vidljivosti pri jakom osvjetljenju.
  SE4710
  SE55
  Način rada popisa za odabir kod snimača slika SE4710
  Način rada popisa za odabir kod snimača slika SE55
  LED indikator snimanja podataka zasvijetlit će zeleno i oglasit će se zvučni signal, prema zadanoj postavci, naznačujući da je crtični kod uspješno dekodiran.
 6. Otpustite tipku za skeniranje.
  Dekodiranje s pomoću snimača slika obično se izvršava trenutno. Uređaj ponavlja korake potrebne za snimanje digitalne slike crtičnog koda koji je loše kvalitete ili zahtjevan sve dok se tipka za skeniranje drži pritisnutom.
Podaci crtičnog koda prikazuju se u tekstnom polju uređaja.