Vađenje iz pakiranja
Vađenje iz pakiranja
View content for :
Product:

Vađenje iz pakiranja

Kad primite
TC22/TC27
, provjerite jesu li isporučeni svi dijelovi.
  1. Pažljivo uklonite sav zaštitni materijal s uređaja, a kutiju u kojoj je isporučen ostavite za naknadno spremanje i otpremanje.
  2. Provjerite jeste li dobili sljedeće:
    • Računalo s dodirnim zaslonom
    • Litij-ionska baterija PowerPrecision
    • Regulatorni priručnik.
  3. Provjerite svu opremu kako biste utvrdili je li oštećena. Ako oprema nedostaje ili je oštećena, odmah kontaktirajte centar za globalnu korisničku podršku.
  4. Prije prve upotrebe uređaja skinite zaštitnu foliju koja pokriva prozorčić za skeniranje, zaslon i prozorčić fotoaparata.