Punjenje uređaja
Punjenje uređaja

Punjenje uređaja

U ovom su odjeljku informacije o punjenju uređaja.
Pridržavajte se smjernica za sigurnost baterije opisanih u Referentnom priručniku za proizvod TC53/TC58.
  1. Kako biste napunili glavnu bateriju, dodatnu opremu za punjenje priključite na odgovarajući izvor napajanja.
  2. Umetnite uređaj u postolje ili povežite kabelom. Uređaj će se uključiti i započeti punjenje. LED indikator punjenja/obavijesti bljeska žuto tijekom punjenja, a zatim počinje postojano svijetliti zeleno kad se baterija potpuno napuni.
Standardna baterija puni se od potpuno prazne do 90 % napunjene za približno dva sata i od potpuno prazne do 100 % napunjene za približno tri sata. U mnogim slučajevima razina napunjenosti od 90 % pruža dosta energije za upotrebu tijekom dana. Ovisno o profilu upotrebe, 100 % napunjena baterija traje približno 14 sati upotrebe. Kako biste postigli najbolje rezultate punjenja, upotrebljavajte isključivo dodatnu opremu za punjenje i baterije tvrtke Zebra. Punite baterije pri sobnoj temperaturi dok je uređaju u stanju mirovanja.