Postavljanje Etherneta i komunikacije za postolje s 2 ležišta (1 uređaj / 1 rezervna baterija)
Postavljanje Etherneta i komunikacije za postolje s 2 ležišta (1 uređaj / 1 rezervna baterija)

Postavljanje Etherneta i komunikacije za postolje s 2 ležišta (1 uređaj / 1 rezervna baterija)

1
Preklopnik za Ethernet
2
Napajanje
3
Kabel za izmjeničnu struju
4
Glavno računalo
5
Komplet modula USB na Ethernet (prodaje se zasebno)
6
USB priključnica (na kompletu modula USB na Ethernet)
7
Ethernet priključnica (na kompletu modula USB na Ethernet)
8
Kabel za istosmjernu struju
Komplet modula USB na Ethernet (KT-TC51-ETH1-01) povezuje se putem USB punjača s jednim ležištem.