Postolje samo za punjenje s 5 ležišta (4 uređaja / 4 rezervne baterije) i punjačem za baterije
Postolje samo za punjenje s 5 ležišta (4 uređaja / 4 rezervne baterije) i punjačem za baterije

Postolje samo za punjenje s 5 ležišta (4 uređaja / 4 rezervne baterije) i punjačem za baterije

Slika postolja samo za punjenje s 5 ležišta i punjačem za baterije.
1
Kabel za izmjeničnu struju
2
Napajanje
3
Kabel za istosmjernu struju
4
Ležište za punjenje uređaja
5
Ležište za punjenje rezervne baterije
6
LED indikator punjenja rezervne baterije
7
LED indikator napajanja