Skeniranje
Skeniranje

Skeniranje

Za očitavanje crtičnog koda potrebna je aplikacija omogućena za skeniranje. Uređaj ima aplikaciju DataWedge koja korisniku omogućuje da pokrene snimač slika, dekodira podatke crtičnog koda i prikaže sadržaj crtičnog koda.
 1. SE55 prikazuje zeleni ciljnik crtica-točka-crtica. Snimač slika SE4720 prikazuje ciljnik s crvenom točkom.
 2. Provjerite je li aplikacija otvorena na uređaju i nalazi li se tekstno polje u fokusu (pokazivač teksta u tekstnom polju).
 3. Izlazni prozorčić na vrhu uređaja usmjerite prema crtičnom kodu.
 4. Pritisnite i zadržite tipku za skeniranje.
  Kao pomoć prilikom ciljanja, kod uređaja SE4720 uključuju se crveni LED nišan i crvena točka za ciljanje, a kod uređaja SE55 uključuju se zeleni LED nišan i zelena crtica-točka-crtica.
 5. Kad je uređaj u načinu rada popisa za odabir, skener neće dekodirati crtični kôd dok končanica ili točka ne dodirne crtični kôd.
 6. Pazite da crtični kod bude unutar područja okvira nišana. Točka za ciljanje upotrebljava se radi bolje vidljivosti pri jakom osvjetljenju.
  Nišan
  Način rada popisa za odabir s više crtičnih kodova u području nišana
 7. LED indikator snimanja podataka svijetli zeleno i oglašava se zvučni signal, prema zadanoj postavci, što znači da je crtični kôd uspješno dekodiran.
 8. Otpustite tipku za skeniranje.
 9. Dekodiranje s pomoću snimača slika obično se izvršava trenutno. Uređaj ponavlja korake potrebne za snimanje digitalne slike crtičnog koda koji je loše kvalitete ili zahtjevan sve dok se tipka za skeniranje drži pritisnutom.
 10. Sadržaj crtičnog koda prikazat će se u tekstnom polju.