Umetanje microSD kartice
Umetanje microSD kartice

Umetanje microSD kartice

Utor za microSD karticu služi za umetanje sekundarne postojane memorije. Utor se nalazi ispod baterije. Više informacija potražite u dokumentaciji isporučenoj s karticom i slijedite preporuke za upotrebu koje navodi proizvođač.
Slijedite odgovarajuće mjere opreza vezane uz elektrostatičko pražnjenje (ESD) kako ne biste oštetili SD karticu. Odgovarajuće mjere opreza vezane uz ESD bez ograničenja uključuju rad na ESD podlozi i ispravno uzemljenje rukovatelja.
 1. Podignite vratašca.
  Slika uklanjanja vratašaca za pristup.
 2. Gurnite držač microSD kartice u položaj za otvaranje.
  Slika otvaranja vratašaca za MicroSD.
 3. Podignite vratašca držača microSD kartice.
 4. Umetnite microSD karticu u držač kartice, pazeći da kartica uđe u jezičce sa svake strane vratašaca.
  Slika umetanja microSD kartice.
 5. Zatvorite vratašca držača microSD kartice.
  Slika zatvaranja vratašaca za MicroSD.
 6. Gurnite vratašca držača microSD kartice u položaj za zaključavanje.
  Slika fiksiranja vratašaca za MicroSD karticu.
 7. Vratašca za pristup moraju se vratiti i pravilno postaviti kako bi se osiguralo pravilno brtvljenje uređaja.
 8. Vratite vratašca za pristup.
  Slika zamjene vratašca za pristup.