Dodatna oprema za punjenje
Dodatna oprema za punjenje

Dodatna oprema za punjenje

Za punjenje uređaja i/ili rezervne baterije upotrijebite neki od sljedećih dodataka.

Punjenje i komunikacija

Opis
Broj dijela
Punjenje
Komunikacija
Baterija (u uređaju)
Rezervna baterija
USB
Ethernet
Postolje samo za punjenje s 1 ležištem
CRD-NGTC5-2SC1B
Da
Da
Ne
Ne
USB/Ethernet postolje s 1 ležištem
CRD-NGTC5-2SE1B
Da
Da
Da
Da
Postolje samo za punjenje s 5 ležišta s baterijom
CRD-NGTC5-5SC4B
Da
Da
Ne
Ne
Postolje samo za punjenje s 5 ležišta
CRD-NGTC5-5SC5D
Da
Ne
Ne
Ne
Ethernet postolje s 5 ležišta
CRD-NGTC5-5SE5D
Da
Ne
Ne
Da
Kabel za punjenje / USB kabel
CBL-TC5X-USBC2A-01
Da
Ne
Da
Ne