Ethernet postolje s 5 ležišta
Ethernet postolje s 5 ležišta
View content for :
User:

Ethernet postolje s 5 ležišta

Pridržavajte se smjernica za sigurnost baterije opisanih u Referentnom priručniku za proizvod.
Ethernet postolje s 5 ležišta:
  • Dovodi napajanje od 5 V DC potrebno za rad uređaja.
  • Povezuje do pet uređaja s Ethernet mrežom.
  • Istovremeno puni do pet uređaja i do četiri baterije s adapterom za punjenje baterija s 4 ležišta.
Slika postavljanja Ethernet postolja s 5 ležišta.
1
Kabel za izmjeničnu struju
2
Izvor napajanja
3
Kabel za istosmjernu struju
4
Ležište za punjenje uređaja
5
LED za 1000Base-T
6
LED za 10/100Base-T