Ethernet USB postolje za punjenje s 1 ležištem
Ethernet USB postolje za punjenje s 1 ležištem
View content for :
User:

Ethernet USB postolje za punjenje s 1 ležištem

Ovo Ethernet postolje služi za napajanje i komunikaciju s glavnim uređajem.
Pridržavajte se smjernica za sigurnost baterije opisanih u Referentnom priručniku za proizvod.
Slika umetanja uređaja u USB Ethernet postolje za punjenje s 1 ležištem i utičnicom za napajanje.
1
Kabel za izmjeničnu struju
2
Izvor napajanja
3
Kabel za istosmjernu struju
4
Ležište za punjenje uređaja
5
LED indikator napajanja
6
Ležište za punjenje rezervne baterije
7
Ulazni kabel za istosmjernu struju
8
Ethernet priključnica (na kompletu modula USB na Ethernet)
9
Komplet modula USB na Ethernet
10
USB priključnica (na kompletu modula USB na Ethernet)
Komplet modula USB na Ethernet (KT-TC51-ETH1-01) povezuje se putem USB punjača s jednim ležištem.