Kabel za punjenje / USB-C kabel
Kabel za punjenje / USB-C kabel

Kabel za punjenje / USB-C kabel

USB-C kabel priključuje se u donji dio uređaja i lako se uklanja kada nije potreban.
Kad je priključen na uređaj, kabel omogućuje punjenje uređaja prijenos podataka na glavno računalo.
Punjenje putem USB kabela kada je kabel priključen u uređaj, a adapter za punjenje ukopčan u utičnicu.