Postolje samo za punjenje s 5 ležišta
Postolje samo za punjenje s 5 ležišta
View content for :
User:

Postolje samo za punjenje s 5 ležišta

Pridržavajte se smjernica za sigurnost baterije opisanih u Referentnom priručniku za proizvod.
Postolje samo za punjenje s 5 ležišta:
  • Dovodi napajanje od 5 V DC potrebno za rad uređaja.
  • Istovremeno puni do pet uređaja i do četiri baterije s adapterom za punjenje baterija s 4 ležišta.
  • Sadrži postolje i ležište koji se mogu konfigurirati za razne potrebe punjenja.
Slika postolja samo za punjenje s 5 ležišta.
1
Kabel za izmjeničnu struju
2
Izvor napajanja
3
Kabel za istosmjernu struju
4
Ležište za punjenje uređaja s podloškom
5
LED indikator napajanja