Skeniranje s unutarnjim snimačem slika
Skeniranje s unutarnjim snimačem slika

Skeniranje s unutarnjim snimačem slika

Za snimanje podataka crtičnih kodova upotrijebite unutarnji snimač slika.
Za očitavanje crtičnog koda ili QR koda potrebna je aplikacija omogućena za skeniranje. Uređaj ima aplikaciju DataWedge Demonstration (DWDemo) koja vam omogućuje pokretanje snimača slika, dekodiranje podataka crtičnog koda/QR koda i prikaz sadržaja crtičnog koda.
SE55 prikazuje zeleni ciljnik crtica-točka-crtica. SE4720 prikazuje ciljnik s crvenom točkom.
 1. Provjerite je li aplikacija otvorena na uređaju i nalazi li se tekstno polje u fokusu (pokazivač teksta u tekstnom polju).
 2. Izlazni prozorčić na vrhu uređaja usmjerite prema crtičnom kodu ili QR kodu.
  Slika skeniranja crtičnog koda.
 3. Pritisnite i zadržite tipku za skeniranje.
  Uređaj projicira područje laserskog nišana.
 4. Pazite da crtični kȏd ili QR kȏd bude unutar područja okvira nišana.
  Područja laserskog nišana
  SE55
  SE4720
  Slika laserskog nišana uređaja SE55.
  Slika laserskog nišana uređaja SE4720.
  Područja laserskog nišana u načinu rada popisa odabira s raznim crtičnim kodovima
  SE55
  SE4720
  Slika skena zelenog ciljnika crtica-točka-crtica uređaja SE55.
  Slika skena ciljnika s crvenom točkom uređaja SE4720.
  Kada je uređaj u načinu rada popisa za odabir, on neće dekodirati crtični kôd/QR kôd dok centar končanice ne dodirne crtični kôd/QR kôd.
  LED indikator snimanja podataka svijetli zeleno i oglašava se zvučni signal iz uređaja, prema zadanoj postavci, što znači da je crtični kôd ili QR kôd uspješno dekodiran.
 5. Otpustite tipku za skeniranje.
  Podaci crtičnog ili QR koda prikazuju se u tekstnom polju uređaja.