Umetanje microSD kartice
Umetanje microSD kartice

Umetanje microSD kartice

Utor za microSD karticu služi za umetanje sekundarne postojane memorije. Utor se nalazi ispod baterije. Više informacija potražite u dokumentaciji isporučenoj s karticom i slijedite preporuke za upotrebu koje navodi proizvođač.
Slijedite odgovarajuće mjere opreza vezane uz elektrostatičko pražnjenje (ESD) kako ne biste oštetili microSD karticu. Odgovarajuće mjere opreza vezane uz ESD bez ograničenja uključuju rad na ESD podlozi i ispravno uzemljenje rukovatelja.
 1. Podignite vratašca.
  Uklanjanje vratašca microSD kartice iz unutrašnjosti uređaja.
 2. Gurnite držač microSD kartice u položaj za otvaranje.
  Slika držača microSD kartice sa strelicom koja pokazuje prema desno za položaj za otvaranje.
 3. Podignite vratašca držača microSD kartice.
  Slika vratašca držača kartice microSD koja se otvaraju prema desno.
 4. Umetnite microSD karticu u držač kartice, pazeći da kartica uđe u jezičce sa svake strane vratašca.
  Slika umetanja microSD kartice.
 5. Zatvorite držač microSD kartice.
  Slika zatvaranja držača microSD kartice.
 6. Gurnite držač microSD kartice u položaj za zaključavanje.
  Slika držača microSD kartice u položaju za zaključavanje.
  Vratašca za pristup moraju se vratiti i pravilno postaviti kako bi se osiguralo pravilno brtvljenje uređaja.
 7. Vratite vratašca za pristup.
  Zamjena vratašca microSD kartice iz uređaja.