Postolje samo za punjenje s 5 ležišta
Postolje samo za punjenje s 5 ležišta

Postolje samo za punjenje s 5 ležišta

Slika postolja samo za punjenje s 5 ležišta.
1
Kabel za izmjeničnu struju
2
Napajanje
3
Kabel za istosmjernu struju
4
Ležište za punjenje uređaja
5
LED indikator napajanja