Punjenje rezervne baterije
Punjenje rezervne baterije

Punjenje rezervne baterije

U ovom su odjeljku informacije o punjenju rezervne baterije.
  1. Umetnite rezervnu bateriju u ležište za rezervnu bateriju.
  2. Provjerite je li baterija ispravno umetnuta. LED indikator punjenja rezervne baterije bljeska naznačujući da je punjenje u tijeku. Opis indikatora punjenja sadrži Pokazatelji punjenja.
Baterija se puni od potpuno prazne do 90 % napunjene za približno 2,5 sati i od potpuno prazne do 100 % napunjene za približno 3,5 sati. U mnogim slučajevima razina napunjenosti od 90 % pruža dosta energije za upotrebu tijekom dana. Ovisno o profilu upotrebe, 100 % baterija napunjena traje približno 14 sati upotrebe. Kako biste postigli najbolje rezultate punjenja, upotrebljavajte isključivo dodatnu opremu za punjenje i baterije tvrtke Zebra.