Postolje samo za punjenje s 5 ležišta (4 uređaja / 4 rezervne baterije) i punjačem za baterije
Postolje samo za punjenje s 5 ležišta (4 uređaja / 4 rezervne baterije) i punjačem za baterije

Postolje samo za punjenje s 5 ležišta (4 uređaja / 4 rezervne baterije) i punjačem za baterije

Slika postolja samo za punjenje s 5 ležišta i punjačem za baterije.
1
Ležište za punjenje uređaja s podloškom
2
Ležište za punjenje rezervne baterije
3
LED indikator punjenja rezervne baterije
4
LED indikator napajanja
5
Izvor napajanja istosmjernom strujom
6
Kabel za izmjeničnu struju