Postolje samo za punjenje s 1 ležištem
Postolje samo za punjenje s 1 ležištem

Postolje samo za punjenje s 1 ležištem

Ovo USB postolje služi za napajanje i komunikaciju s glavnim uređajem.
Svakako slijedite upute za sigurnu upotrebu baterije opisane u odjeljku Smjernice za sigurnost baterije.
Slika umetanja uređaja u USB postolje za punjenje s 1 ležištem i utičnicom za napajanje.
1
Kabel za izmjeničnu struju
2
Napajanje
3
Kabel za istosmjernu struju
4
Ležište za punjenje uređaja
5
LED indikator napajanja
6
Ležište za punjenje rezervne baterije