Osnovne upute za računalni uređaj s dodirnim zaslonom TC73
Osnovne upute za računalni uređaj s dodirnim zaslonom TC73

Osnovne upute za računalni uređaj s dodirnim zaslonom TC73

Slika uređaja.

Osnovne upute

Ovaj je vodič zadnji put objavljen: 14. ozuj. 2023.