Postolje samo za punjenje s 4 ležišta s punjačem za baterije
Postolje samo za punjenje s 4 ležišta s punjačem za baterije

Postolje samo za punjenje s 4 ležišta s punjačem za baterije

Pridržavajte se smjernica za sigurnost baterije opisanih u Referentnom priručniku za proizvod.
Postolje samo za punjenje s 4 ležišta s punjačem za baterije:
  • Dovodi napajanje od 5 V DC potrebno za rad uređaja.
  • Istovremeno puni do četiri uređaja°i°do četiri rezervne baterije.
Slika postolja samo za punjenje s 4 ležišta i punjačem za baterije.
1
Kabel za izmjeničnu struju
2
Napajanje
3
Kabel za istosmjernu struju
4
Ležište za punjenje uređaja
5
Ležište za punjenje rezervne baterije
6
LED indikator punjenja rezervne baterije
7
LED indikator napajanja