Punjenje rezervne baterije
Punjenje rezervne baterije

Punjenje rezervne baterije

U ovom su odjeljku informacije o punjenju rezervne baterije. Kako biste postigli optimalne rezultate punjenja, upotrebljavajte isključivo Zebra dodatnu opremu za punjenje i baterije.
  1. Umetnite rezervnu bateriju u ležište za rezervnu bateriju.
  2. Provjerite je li baterija ispravno umetnuta.
    LED indikator punjenja rezervne baterije bljeska naznačujući da je punjenje u tijeku.
Baterija se puni od potpuno prazne do 90 % napunjene za približno 2,5 sati i od potpuno prazne do 100 % napunjene za približno 3,5 sati. U mnogim slučajevima razina napunjenosti od 90 % pruža dosta energije za upotrebu tijekom dana. Ovisno o profilu upotrebe, 100 % napunjena baterija može trajati približno 14 sati upotrebe.