Skeniranje s unutarnjim snimačem slika
Skeniranje s unutarnjim snimačem slika

Skeniranje s unutarnjim snimačem slika

Za očitavanje crtičnog koda potrebna je aplikacija omogućena za skeniranje. Uređaj ima aplikaciju DataWedge koja vam omogućuje pokretanje snimača slika, dekodiranje podataka crtičnog koda i prikaz sadržaja crtičnog koda.
 1. SE55 prikazuje zeleni ciljnik crtica-točka-crtica. Snimač slika SE4770 prikazuje ciljnik s crvenom križ-končanicom.
 2. Provjerite je li aplikacija otvorena na uređaju i nalazi li se tekstno polje u fokusu (pokazivač teksta u tekstnom polju).
 3. Izlazni prozorčić na vrhu uređaja usmjerite prema crtičnom kodu ili QR kodu.
 4. Pritisnite i zadržite tipku za skeniranje.
  Uređaj projicira područje laserskog nišana.
  SE4770
  SE55
  Ruka drži uređaj koji skenira crtični kôd.
  Ruka drži uređaj koji skenira crtični kôd.
 5. Dekodiranje s pomoću snimača slika obično se izvršava trenutno. Kad je uređaj u načinu rada popisa za odabir, snimač slika neće dekodirati crtični kôd dok crvena križ-končanica ili zelena crtica-točka-crtica ne dodirne crtični kôd.
 6. Pazite da crtični kod bude unutar područja okvira laserskog nišana.
  Područja laserskog nišana
  SE4770
  SE55
  Način rada popisa za odabir s više crtičnih kodova u području laserskog nišana
  SE4770
  SE55
  LED indikator snimanja podataka svijetli zeleno i oglašava se zvučni signal iz uređaja, prema zadanoj postavci, što znači da je crtični kôd uspješno dekodiran.
  Uređaj ponavlja korake potrebne za snimanje digitalne slike crtičnog koda koji je loše kvalitete ili zahtjevan sve dok se tipka za skeniranje drži pritisnutom.
 7. Otpustite tipku za skeniranje.
  Podaci crtičnog ili QR koda prikazuju se u tekstnom polju uređaja.