Kabel za punjenje / USB-C kabel
Kabel za punjenje / USB-C kabel

Kabel za punjenje / USB-C kabel

USB-C kabel priključuje se u donji dio uređaja i lako se uklanja kada nije potreban. Kad je priključen na uređaj, kabel omogućuje punjenje uređaja prijenos podataka na glavno računalo.
Svakako slijedite upute za sigurnu upotrebu baterije opisane u odjeljku Smjernice za sigurnost baterije.
Slika kabela za punjenje USB-C