Deaktivacija eSIM kartice
Deaktivacija eSIM kartice

Deaktivacija eSIM kartice

eSIM kartica na uređaju TC78 može se privremeno isključiti i ponovno aktivirati poslije.
 1. Na uređaju uspostavite internetsku vezu putem Wi-Fi mreže ili mobilnih podataka s pomoću umetnute SIM kartice.
 2. Dodirnite
  Network & internet (Mreža i internet)
  SIMs (SIM kartice)
  .
 3. U dijelu
  Download SIM (Preuzmi SIM karticu)
  dodirnite eSIM karticu koju želite deaktivirati.
 4. Dodirnite prekidač
  Use SIM (Upotrijebi SIM karticu)
  kako biste isključili eSIM karticu.
 5. Dodirnite
  Yes (Da)
  .
  eSIM kartica je deaktivirana.