Postolje samo za punjenje s 1 ležištem
Postolje samo za punjenje s 1 ležištem
View content for :
User:

Postolje samo za punjenje s 1 ležištem

Ovo USB postolje služi za napajanje i komunikaciju s glavnim uređajem.
Pridržavajte se smjernica za sigurnost baterije opisanih u Referentnom priručniku za proizvod.
Slika umetanja uređaja u USB postolje za punjenje s 1 ležištem i utičnicom za napajanje.
1
Kabel za izmjeničnu struju
2
Izvor napajanja
3
Kabel za istosmjernu struju
4
Ležište za punjenje uređaja
5
LED indikator napajanja
6
Ležište za punjenje rezervne baterije