Umetanje microSD kartice
Umetanje microSD kartice
View content for :
Product:

Umetanje microSD kartice

Utor za microSD karticu služi za umetanje sekundarne postojane memorije. Utor se nalazi ispod baterije. Više informacija potražite u dokumentaciji isporučenoj s karticom i slijedite preporuke za upotrebu koje navodi proizvođač.
Slijedite odgovarajuće mjere opreza vezane uz elektrostatičko pražnjenje (ESD) kako ne biste oštetili microSD karticu. Odgovarajuće mjere opreza vezane uz ESD bez ograničenja uključuju rad na ESD podlozi i ispravno uzemljenje rukovatelja.
 1. Odvojite vratašca za pristup.
  Slika uklanjanja vratašca za pristup.
  Neki uređaji imaju vratašca koja se mogu zaključati, a koja se pričvršćuju posebnim vijkom kako bi se spriječio neovlašten pristup odjeljku.
 2. Gurnite držač microSD kartice u položaj za otvaranje.
  Slika otvaranja vratašca za MicroSD.
 3. Podignite vratašca držača microSD kartice.
 4. Umetnite microSD karticu u držač kartice, pazeći da kartica uđe u jezičce sa svake strane vratašca.
  Slika umetanja microSD kartice.
 5. Zatvorite vratašca držača microSD kartice.
  Slika zatvaranja vratašca za MicroSD.
 6. Gurnite vratašca držača microSD kartice u položaj za zaključavanje.
  Slika fiksiranja vratašca za MicroSD karticu.
 7. Vratašca za pristup moraju se vratiti i pravilno postaviti kako bi se osiguralo pravilno brtvljenje uređaja.
 8. Vratite vratašca za pristup.
  Slika vraćanja vratašca za pristup.