Umetanje SIM kartice
Umetanje SIM kartice

Umetanje SIM kartice

 1. Vrijedi samo za uređaj TC78.
  Slijedite odgovarajuće mjere opreza vezane uz elektrostatičko pražnjenje (ESD) kako ne biste oštetili SIM karticu. Odgovarajuće mjere opreza vezane uz ESD bez ograničenja uključuju rad na ESD podlozi i ispravno uzemljenje rukovatelja.
 2. Odvojite vratašca za pristup.
  Slika uklanjanja vratašca za pristup.
  Neki uređaji imaju vratašca koja se mogu zaključati, a koja se pričvršćuju posebnim vijkom kako bi se spriječio neovlašten pristup odjeljku.
 3. Gurnite držač SIM kartice u položaj za otključavanje.
 4. Podignite vratašca držača SIM kartice.
  Slika podizanja vratašca SIM kartice.
 5. Stavite SIM karticu u držač kartice tako da kontakti budu okrenuti prema dolje.
  Slika smještanja SIM kartice u držač kartice.
 6. Zatvorite vratašca držača SIM kartice.
  Slika zatvaranja vratašca SIM kartice.
 7. Gurnite vratašca držača SIM kartice u položaj za zaključavanje.
  Guranje vratašca držača SIM kartice u položaj za zaključavanje.
 8. Vratašca za pristup moraju se vratiti i pravilno postaviti kako bi se osiguralo pravilno brtvljenje uređaja.
 9. Vratite vratašca za pristup. Ako ste prethodno uklonili vijak, vratite ga na mjesto.
  Slika vraćanja vratašca za pristup.