Tanki nosač
Tanki nosač
View content for :
Product:
Platform:

Tanki nosač

Tanki nosač
omogućuje nošenje uređaja
RS2100
na nadlanici i pruža daljinski okidač za prst.
Tanki nosač
ima dizajn univerzalne veličine za ljevoruke i desnoruke korisnike. Zeleno L na naljepnici ležišta za skener naznačuje konfiguraciju tankog nosača namijenjenu ljevorukim korisnicima.
Naljepnice na tankom nosaču
Ovaj priručnik pokriva sljedeće konfiguracije:
Broj dijela
Opis
SG-RS2X-HMTLA-01
Nosač za RS2100 namijenjen ljevorukim korisnicima.
SG-RS2X-HMTRA-01
Nosač za RS2100 namijenjen desnorukim korisnicima.