Upute za čišćenje
Upute za čišćenje

Upute za čišćenje

Za čišćenje nosača
Tanki nosač
upotrebljavajte odobrene sastojke.
Uvijek nosite zaštitu za oči. Prije upotrebe obavezno pročitajte upozorenja na proizvodu s komprimiranim zrakom i alkoholom. Ako iz medicinskih razloga morate upotrebljavati neku drugu otopinu, više informacija zatražite od tvrtke Zebra.
Izbjegavajte izlaganje proizvoda vrućem ulju ili nekoj drugoj zapaljivoj tekućini. Ako dođe do takvog izlaganja, odmah očistite proizvod prema ovim smjernicama.

Odobreni aktivni sastojci sredstva za čišćenje

100 % aktivnih sastojaka bilo kojeg sredstva za čišćenje mora sačinjavati jedan od sljedećih sastojaka ili neka kombinacija sljedećih sastojaka:
 • izopropilni alkohol
 • blagi deterdžent za posuđe

Štetni sastojci

Poznato je da sljedeće kemikalije oštećuju plastiku na uređaju i ne smiju doći u doticaj s njim:
 • otopine amonijaka
 • sastojci amina ili amonijaka
 • aceton
 • ketoni
 • eteri
 • aromatski i klorirani ugljikovodici
 • vodene i alkoholne lužnate otopine
 • etanolamin
 • toluen
 • trikloretilen
 • benzen
 • karbolna kiselina
 • TB-lizoform
 • proizvodi s izbjeljivačem
 • vodikov peroksid