Čišćenje tankog nosača
Čišćenje tankog nosača

Čišćenje
tankog nosača

Čišćenje nosača
Tanki nosač
:
  1. Izvadite skener iz nosača
    Tanki nosač
    .
  2. Upotrebljavajte odobreno sredstvo za čišćenje ili blagi deterdžent za čišćenje tkanine. Pazite da tkanina oko okidača bude suha.
  3. Pustite tkaninu da se osuši na zraku.
  4. Mekom četkom ili komprimiranim zrakom uklonite prljavštinu s kontakata okidača unutar plastičnog nosača skenera.
    Tkanina može oštetiti kontakte okidača.